Lesena dvižno drsna vrata najsodobnejšega dizajna in karakteristik primernih za pasivno gradnjo - Marles OKNA

 

Podjetje Marles PSP d.o.o. je skupaj s partnerjem LEITZ, orodja, d.o.o. uspešno kandidiralo na javnem razpisu »SPODBUDE ZA raziskovalno razvojne PROJEKTE NOO« in pridobilo sofinanciranje iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) za projekt »Lesena dvižno drsna vrata najsodobnejšega dizajna in karakteristik primernih za pasivno gradnjo«.

Začetek projekta: 01.01.2024

Zaključek projekta: 31.03.2025

Za projekt bomo v letu 2024 skupno namenili 228.478,32 EUR, od tega bo lastnih virov financiranja 171.358,74 EU in sofinanciranja v višini 57.119,58 EUR. V letu 2025 pa bomo za projekt skupno namenili 328.821,92 EUR, kjer bodo lastni viri v višini 246.616,44 EUR in sofinanciranje v višini 82.205,48 EUR. Skupna vrednost projekta tako znaša 557.300,24 EUR.

Iz naslova finančne podpore bo projekt sofinanciran v skupni višini 139.325,06 EUR.

Finančna sredstva za financiranje projekta zagotavlja Evropska unija iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki je nacionalni program reform in naložb, s katerimi se želi ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 v Sloveniji ter prispevati k ciljem evropskega načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih fosilnih goriv in pospešitev zelenega prehoda. Z načrtovanimi ukrepi se želi do leta 2026 podpreti dolgoročno trajnostno rast in naslovili izzive zelenega ter digitalnega prehoda.

V okviru projekta želimo izdelati dvižno drsna HS vrata najsodobnejšega dizajna (steklo od stropa do tal, nizek pohodni prag) iz naravnega materiala, lesa, ki bodo imela karakteristike dvižno drsnih vrat primernih za pasivno gradnjo (vzpodbujanje pasivne gradnje). Les je od vseh materialov najbolj ekološko sprejemljiv, saj nastaja s pomočjo sonca, pri čemer se iz zraka veže ogljikov dioksid in tvori lesno maso.

Razvili bomo več novih detajlov, vključno z inovativnim dolžinskim spojem. Nov izdelek bo torej iz materialov, za proizvodnjo katerih je potrebno zelo malo energije (les) in bo imel hkrati nadpovprečno dober ogljični odtis (proizvodnja lesenih izdelkov ima primerjalno gledano zelo malo negativnih vplivov na okolje, saj je za proizvodnjo drugih materialov – PVC… potrebno bistveno več energije…). Z našimi lesenimi dvižno drsnimi vrati bomo našim kupcem zagotovili maksimalno udobje, saj les kot naravni material omogoča kakovostno notranje okolje in zdravo bivanje. Možna bo nadgradnja s pametnim odpiranjem, senčenjem, steklom ipd. S tem želimo vzpodbuditi kupce, da se odločajo za gradnjo skoraj nič energijskih hiš s pametnimi sistemi, preko katerih lahko poskrbijo za optimalen temperature in zračenje.

Za dvižno drsna vrata s karakteristikami primernimi za pasivno gradnjo, bomo pridobili certifikat priznanega certifikacijskega organa IFT Rosenheim. Z razvojem izboljšujemo toplotno izolativnost (Uw=≤0,8 W/m2K), vodotesnost (več kot 4A) in zrakotesnost izdelka, s tem zmanjšujemo porabo energije potrebne za ogrevanje in hlajenje na objektih in pripomoremo k blažitvi podnebnih sprememb.