Linija za barvane okenske lepljence - Marles OKNA

                 

Podjetje Marles PSP je na podlagi uspešne kandidature na razpisu Slovenskega podjetniškega sklada, P4L 2019 Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0, pridobil sredstva evropske kohezijske politike v obliki sofinanciranja za operacijo LINIJA ZA BARVANE OKENSKE LEPLJENCE.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V okviru operacije smo izvedli investicijo v linijo za izdelavo polizdelka, to je barvanega okenskega lepljenca in s tem začeli s proizvodnjo novega polizdelka, ki ga doslej sploh še nismo proizvajali. Del proizvodnje novega polproizvoda je namenjen za lastne potrebe, del pa ga prodamo na trgu. Polizdelek je v celoti narejen iz naravnega materiala, lesa, pri barvanju uporabljamo premaze na vodni osnovi. Z omenjeno opreacijo dosegamo zmanjšanje porabe energije in barvil, omogočena je reciklaža in poraba odpada za ogrevanje na biomaso.

Predmet nakupa je bila lakirnica, ter stroji za dolžinski razrez, dolžinsko spajanje, skobljanje, nanašanje lepila in žaganje.