Marles OKNA uspešna kandidatura na javnem razpisu - Marles OKNA

 

Podjetje Marles PSP je na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada, P4I2022 Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih, pridobilo 100% sofinanciranje iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost za operacijo SUŠENJE LESA IN IZDELAVA IZDELKOV VEČJIH DIMENZIJ.

Operacija obsega nabavo sušilnice lesa, kontaktne brusilke, vakumskega dvigala in stroja za spenjanje letvic. Izvedba operacije podjetju omogoča sušenje lesa in izdelavo novih in večjih proizvodov.

Začetek projekta: 01.07.2022
Zaključek projekta: 18.10.2023
UPRAVIČENI STROŠKI 184.660,10 EUR

Finančna sredstva za financiranje projekta zagotavlja Evropska unija iz Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.
Stopnja intenzivnosti pomoči je do 100%.
Finančna sredstva za izvedbo operacije zagotavlja Evropska unija v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«.

V okviru operacije smo izvedli investicijo v linijo za sušenje lesa in izdelave izdelkov večjih dimenzij. V ta namen smo kupili novo sušilnico za les, kontaktno brusilko, vakumsko dvigalo za dvig večjih in težjih elementov ter stroj za spenjanje lesenih letev.

Z investicijo v sušilnico za les in pripadajočo opremo, ki nam daje možnost proizvodnje elementov večjih dimenzij, smo diverzificirali proizvodnjo gospodarske družbe na proizvode, ki jih doslej še nismo proizvajali. V okviru operacije smo kupili nove stroje, ki izpolnjujejo najvišje energetske standarde s čimer prihranimo pri energiji in imamo možnost za boljši izkoristek uporabljenih materialov.

Cilji projekta so zvišanje dodane vrednosti na zaposlenega in okoljski cilji s katerimi zmanjšujemo porabo električne energije, porabo surovin in materialov.