Subvencije

Pridobitev subvencije

KAKO DO NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE?

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, spodbuja varstvo okolja in trajnostni razvoj. V ta namen omogoča pridobitev nepovratne finančne spodbude za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stavb. Namen je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stanovanjskih stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Nepovratno finančno spodbudo je možno pridobiti tudi za vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stanovanjski stavbi. Okna podjetja Marles OKNA so energijsko učinkovita okna in je ob menjavi starih oken z okni podjetja Marles OKNA možnost pridobiti nepovratno finančno spodbudo v višini do 20 % priznanih stroškov naložbe.

Pomoč pri pridobitvi subvencije

KONTAKTIRAJTE NAS

V podjetju Marles OKNA vam tako z veseljem pomagamo priskrbeti vso potrebno dokumentacijo za pridobivanje nepovratne finančne spodbude, saj smo tudi sami zagovorniki varstva okolja in trajnostnega razvoja in želimo sooblikovati zdravo okolje bivanja.

image

Phone :

Email :

    *Polja označena z zvezdico so obvezna.

    Podatki bodo uporabljeni za namene povpraševanja.