Sušenje lesa in izdelava izdelkov večjih dimenzij - Marles OKNA

   

Podjetje Marles PSP je na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada, P4I2022 Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih, pridobilo 100% sofinanciranje iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost za operacijo SUŠENJE LESA IN IZDELAVA IZDELKOV VEČJIH DIMENZIJ.

Finančna sredstva za izvedbo operacije zagotavlja Evropska unija v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«.

V okviru operacije bomo izvedli investicijo v linijo za sušenje lesa in izdelave izdelkov večjih dimenzij. V ta namen bomo kupili novo sušilnico za les, kontaktno brusilko, vakumska dvigala za dvig večjih in težjih elementov ter stroj za spenjanje lesenih letev.

Z investicijo v sušilnico za les in pripadajočo opremo, ki nam bo dala možnost proizvodnje elementov večjih dimenzij, bomo diverzificirali proizvodnjo gospodarske družbe na proizvode, ki jih doslej še nismo proizvajali. V okviru operacije bomo kupili nove stroje, ki izpolnjujejo najvišje energetske standarde s čimer bomo prihranili pri energiji in imeli možnost za boljši izkoristek uporabljenih materialov.