Sušenje lesa in izdelava izdelkov večjih dimenzij - Marles OKNA

   

Podjetje Marles PSP je na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu Slovenskega podjetniškega sklada, P4I2022 Spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih, pridobilo 100% sofinanciranje iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost za operacijo SUŠENJE LESA IN IZDELAVA IZDELKOV VEČJIH DIMENZIJ.

Operacija obsega nabavo sušilnice lesa, kontaktne brusilke, vakumskega dvigala in stroja za spenjanje letvic. Izvedba operacije bo podjetju omogočila sušenje lesa in izdelavo novih in večjih proizvodov.

Začetek projekta: 01.07.2022

Zaključek projekta: 18.10.2023

UPRAVIČENI STROŠKI 184.660,10 EUR

Iz naslova finančne podpore bo projekt sofinanciran v skupni višini največ do 184.660,10 EUR.

Finančna sredstva za financiranje projekta zagotavlja Evropska unija iz Načrta za okrevanje in odpornost, C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Stopnja intenzivnosti pomoči je do 100%.

Finančna sredstva za izvedbo operacije zagotavlja Evropska unija v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«.

V okviru operacije bomo izvedli investicijo v linijo za sušenje lesa in izdelave izdelkov večjih dimenzij. V ta namen bomo kupili novo sušilnico za les, kontaktno brusilko, vakumsko dvigalo za dvig večjih in težjih elementov ter stroj za spenjanje lesenih letev.

Z investicijo v sušilnico za les in pripadajočo opremo, ki nam bo dala možnost proizvodnje elementov večjih dimenzij, bomo diverzificirali proizvodnjo gospodarske družbe na proizvode, ki jih doslej še nismo proizvajali. V okviru operacije bomo kupili nove stroje, ki izpolnjujejo najvišje energetske standarde s čimer bomo prihranili pri energiji in imeli možnost za boljši izkoristek uporabljenih materialov.

Cilji projekta so zvišanje dodane vrednosti na zaposlenega in okoljski cilji s katerimi bomo zmanjšali porabo električne energije, porabo surovin in materialov. Za realizacijo okoljskih ciljev bodo izvedeni ukrepi za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode in tal, zmanjšanje uporabe ali izpustov škodljivih snovi, za izboljšanje učinkovite rabe virov oz. vpliv investicije ter izdelka na osnovno in energetsko učinkovitost, krožno gospodarstvo, recikliranje in ponovna uporaba odpadnih surovin, ter trajnostna raba vodnih virov. Poudarek je zmanjšanju porabe električne energije in zmanjšanju porabe surovin/materiala.